Mein LebenslaufImię Nazwisko
Ulica Numer domu
Kod pocztowy Miejscowość
Telefon E-mail
PESEL Data urodzenia
Płeć Stan cywilny
Stanowisko Zawód
Nr ref. oferty Oczekiwania finansowe (zł)
Umiejętności
Uwagi

Język obcy

Nazwa Stopień Certyfikat

Doświadczenie zawodowe

Firma Stanowisko Data rozpoczęcia Data zakończenia Zakres obowiązków

Wykształcenie

Nazwa uczelni Kierunek Tytuł Data rozpoczęcia Data zakończenia

Załączniki

Nazwa Opis Kategoria Plik

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).