Certyfikaty

JobTicket Sp. z o.o. posiada odpowiednie zezwolenia wydane przez uprawnione do tego urzędy w Niemczech i Polsce.

certyfikat PLcertyfikat De